Studentuppsatser


     Det är roligt att lära sig komponera sina egna uppsatser


Vad skriver studenter om?
Här följer ett axplock ur c-uppsatsfloden för att belysa vad studenterna fördjupar sig i:

'Var trogen intill döden, så skall jag gifva dig lifvets krona'' (En studie om religiös fostran av barn och ungdomar inom ramen för en småländsk kristen församling åren 1894-1939.

"Behagfull barbiedocka blir balanserad biståndsarbetare: Föreställningar om kvinnlighet i Evas kalender för och efter 1968 och Grupp 8"

"Klass, kön och kärlek. En kvantitativ studie av kontaktannonser publicerade i DN 1910-1950 ur ett klass- och genusperspektiv."

"Svensk stormaktstid i dansk forskning"

"Skål för nykterheten!" (En analys av hur den sovjetiska pressens skildrade den stora nykterhetskampanjen under 1980-talet.) 

"Förbundet Sverige-DDR- Verksamhet och övervakning 1956-1966"

"Den otillåtna sexualiteten - En studie i sedlighetsbrott år 1635-1645 i Ölands södra mot"

"Järnvägens pionjärtid. Hur järnvägens tillkomst förändrade Sköldinge socken under 1860-talet."

"Vad vill historikerna? En studie av Historisk Tidskrift i syfte att synliggöra åsikter inom historikersamhället"

"Arn Magnusson som historiskt fenomen. Historiebruk och historiemedvetande i fotspåren efter Jan Guillous historiska romaner."

"'Öfverallt luktade det ryss'. Svenska soldaters syn på den ryska armén under 1700- och 1800-talet."

"Spiritismen och vetenskapen - Om tidskriften Efteråts syn på samtida vetenskap under sekelskiftet."