Länkar

          Det gäller att hitta rätt i virrvarret

Arkiv

Riksarkivet - här gräver historiker mer än gärna.

Nationell Arkiv Databas / NAD

Lunds universitets digitaliserade handskrifter

Svar (Svensk arkivinformation)

Krigsarkivet

Folklivsarkivet

Landsarkivet i Göteborg

Landsarkivet i Uppsala

Landsarkivet i Härnösand

Landsarkivet i Lund

Landsarkivet i Vadstena


Landsarkivet i Visby


Landsarkivet i Östersund

Stockholms stadsarkiv

Malmö stadsarkiv

Arkivverket
- finska arkiv

Statens arkiver - allt möjligt danskt plock

Riksarkivet i Norge

Estonian historical archives

The National Archives of the United Kingdom 

Bundesarchiv - tyska riksarkivet 

 
Kalmar kommunarkiv

Kalmar läns arkivförbund 

 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Statens ljud- och bildarkiv (numera avdelningen för audiovisuella medier på KB)


 

Bibliotek


Libris - den svenska nationalbibliografin


Kungliga biblioteket

Kalmar högskolas bibliotek

British Library


Bibliothèque nationale de France


Library of CongressTidskrifter
Historisk Tidskrift

Historisk Tidsskrift (för Danmark)

Historisk Tidskrift för Finland

Historisk tidsskrift (för Norge)

Historielärarnas Förenings Årsskrift

Scandia

Karolinska Förbundets Årsbok

Past & Present

The English Historical Review

The American Historical Review

Annales

Populär Historia


Museer


Armémuseum 


British Museum - ett måste!

Historiska museet

Kalmar Läns Museum

Livrustkammaren

Marinmuseum (i Karlskrona)

Medelhavsmuseet 

 
Nordiska museetHistoriska kartor
En site med historiska kartor


Lantmäteriverket - gamla kartor


Historikerportaler
Portalen för historisk statistik – historia i siffror


Historikerportalen (Danmark)


History On-Line (utgiven av Institute of Historical Research i London)


H-Net (en stor amerikansk samlingsportal där det bland annat finns en särskild avdelning för skandinavisk historia)Emigrationen
Emigrationsutredningen 1907-14


Ellis Island - emigranter


Svenska emigrantinstitutet
Dokumentsamlingar och databaser

Svenskt diplomatarium (svenska medeltidsbrev)
med sökverktyg
 

Axel Oxenstiernas brev kan man söka i här!


Medeltida källtexter

Medicinhistoriska databasen

Här hittar du en databas över fångar i Linköping 1806-1892 och i Norrköping 1826-1886 samt Norrköpings spinnhus 1816-1920. 


Barnhusbarn i Stockholm 1713-1802

Blekinge båtsmansregister


Ostindiska kompaniets digitala arkiv


Nordiskt runnamnslexikon


Svensk lokalhistorisk databas


Diplomatarium Fennicum
- medeltida dokument rörande Finland


Diplomatarium Norvegicum


The Proceedings of the Old Bailey London 1674 to 1834


Finskt Historiskt Tidningsbibliotek 1771 - 1890
. Helsingfors universitetsbibliotek digitaliserar alla tidningar som har utkommit i Finland under åren 1771-1890.


Tabellverket på internet

Hur många människor bodde i Kalmar eller Karlskrona 1770? Uppgifter om städernas folkmängd vid olika tider hittar du här. En bra site som dessvärre inte har några uppgifter om vår östra rikshalva. 

Vad motsvarade 12 daler silvermynt år 1770 i vårt penningvärde? Inte helt möjligt att svara på men här återfinns ett försök att räkna om priser.


Arkivverket/digitalarkivet - norskt material på nätet


Projekt Runeberg - svenska texter på nätet

Nordisk familjebok - första utgåvan 1876-1899

Vad har stockholmarna sett för teater? Här hittar du Dramatens repertoar 1787-1988.

Finlands statskalender för 1840

Primary Historical Documents From Western Europe


Ancient history sourcebook


Internet Medieval Sourcebook


Internet Modern History Sourcebook


Skotska testamenten 1500-1901
Databas över krigsdöda i Finland 1914-1922


Officeholders in modern Britain


Higher Clergy in Britain 1541-1857


Varför inte spana in äldre vykort för att få en bild av det förflutna?

En samling av de äldsta fotografierna, daguerrotypier, från mitten av 1800-talet.
Ordböcker och lexica
Länkar till ordböcker on-line


Svenska Akademiens Ordbok på nätet. En skattkammare.