Lärare inom historieämnet vid Linnéuniversitetet i Kalmar
 

Lärare inom historieämnet i Kalmar

Universitetslektor Fabian Persson

I min avhandling "Servants of Fortune - The Swedish court between 1598 and 1721" behandlade jag det svenska hovet under stormaktstiden. Mitt nuvarande bokprojekt inriktar sig på det svenska hovet under 1700-talet. I övrigt har jag skrivit om dueller, patron- klientförbindelser, prinsessan Sofia Albertina, hovfröknar samt adelskvinnors äktenskap med mera.

 

Universitetslektor Anders Fröjmark

Min forskning berör främst nordisk medeltid, där jag har kommit att inrikta mig på helgonkulten och vad de källor som helgonkulten har avsatt kan bidra med för att ge information om bland annat tro, värderingar, sociala förhållanden och sjukdomar i dåtidens samhälle. 

                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                     En lärare vid universitetet i Uppsala under 1700-talet
 

Universitetslektor Niklas Ammert

I mitt avhandlingsarbete studerar jag hur historieläroböcker ger uttryck för historiemedvetande och hur detta omsätts i berättelser och framställningar som spänner över flera tidsdimensioner. Mitt forskningsintresse rör också hur historia används i olika samhälleliga sammanhang, exempelvis skolans undervisning, muséer, politisk retorik och upplevelseparker.

 

Universitetsadjunkt Kristina Kakoulidou

Har huvudansvar för verksamhetsförlagd utbildning inom lärarkurserna.