Historiens röst

I sitt berömda tal till trupperna vid Tilbury inför den spanska armadans hot 1588 sade drottning Elizabeth "I know I have the body but of a weak and feeble woman; but I have the heart and stomach of a King". Nedrans att inte Edison var där med en fonograf.

 

Hur lät egentligen Oscar Wilde, Gustaf V eller Lenin? På denna fascinerande site kan du hitta svaren på detta och mycket mer.

Här återfinns en samling tal.  Du kan höra Neville Chamberlain efter Münchenöverenskommelsen 1938, Richards Nixons avgångstal, Joseph McCarthys utfall mot kommunister eller Thomas Edison tala om elektricitet.

Ytterligare tal hittas här. och här. Både filmsekvenser och ljud kan ni hitta här. Diverse klipp ur Sveriges Radios historia återfinns på denna länk. Några urval av BBCs sändningar under 1900-talet går också att begrända.

Musik från olika epoker kan också bidra till inlevelsen. Här hittar du diverse historiska klanger.