För mina studenter

 

Var snäll mot din lärare och sluka honom inte
 


Kurser inom historia i Kalmar 

Historia 1-30 hp (HI1300, A-nivå)
Kursplan  * Schema * Gamla tentor * Läsanvisningar * Utförligare kursbeskrivning 1-30

Grundkursen inleds med ett kronologiskt strukturerat studium av allmän, nordisk och svensk historia i ett långtidsperspektiv. Här läggs en viktig grund för alla vidare studier i ämnet.


Historia 31-60 hp (B-nivå)

Kursplan * Schema * Utförligare kursbeskrivning 31-60
Kursen är huvudsakligen anslagen åt studium och träning av historisk metod och teori. De ingående läskurserna är inriktade på analys av historiska problem och historisk litteratur. En uppsats författas också.

Historia 61-90
hp (HI3300, C-nivå)

Kursplan * Schema * Utförligare kursbeskrivning
Det största momentet utgörs av författandet av en uppsats, där de studerande får chansen att visa att de har lärt sig grunderna i arbetet med att analysera historiskt källmaterial och argumentera historiskt. Därtill fördjupas studiet av olika historiska skolbildningar och historiska synteser.

Historia för lärare I 1-30 hp (A-nivå)

Kursplan * Schema * Gamla tentor * Läsanvisningar * Kursbeskrivning
Grundkursen inleds med ett kronologiskt strukturerat studium av allmän, nordisk och svensk historia i ett långtidsperspektiv. Här läggs en viktig grund för alla vidare studier i ämnet.

Historia för lärare II 31-60 hp (HI200L)

Kursplan * Schema * Utförligare kursbeskrivning HIL II
Inomm kursen ingår en översiktskurs i ekonomisk historia samt en kurs om historiska fallstudier. Verksamhetsförlagd utbildning ingår.

Historia för lärare III 61-90 hp

Kursplan * Schema * Utförligare kursbeskrivning 31-60
Kursen är huvudsakligen anslagna åt studium och träning av historisk metod och teori. De ingående läskurserna är inriktade på analys av historiska problem och historisk litteratur. En uppsats författas också.