Curriculum Vitae

 

Fabian Perssons illustra curriculum vitae

om mer information önskas
var god utnyttja hur jag kontaktas länken på huvudsidan.

Monografier:
Servants of Fortune.  The Swedish court between 1598 and 1721.  Lund, 1999. (Doktorsavhandling)

Avhandlingen har recenserats i American Historical Review, (dansk) Historisk tidsskrift, Scandia, och (finländsk) Historisk Tidskrift.  Recensioner kommer även i Karolinska Förbundets Årsbok, Historisk Tidskrift, The Court Historian, Zeitschrift für Historische Forschung samt ytterligare en tysk och en holländsk historisk tidskrift.

Artiklar
‘Att leva på hoppet - om den misslyckade klienten’, Historisk Tidskrift, 1992:3.

‘En hjälpande hand. Principiella aspekter på patronage i förhållande till nepotism och meritokrati under stormaktstiden’, Scandia, 1993:1.

‘The Swedish Court 1600-1721’, rapport i The Court Historian, 1996:1.
 
‘Dog utlefwad cammarfröken’, i Eva Österberg (red) Jämmerdal och fröjdesal. Kvinnor i stormaktstidens Sverige.  Stockholm, 1997.
 
‘Splendour at a price:  the economy of the Swedish court in the early modern period’ i Maurice Aymard och Marzio Romani (eds) Courts as economic institutions.  Paris, 1998

‘A Solar System.  Swedish royal residences during the 17th and 18th centuries’ i Gerard Sabatier (ed) Lieux de Pouvoir.  Lissabon, 1998.

‘The Court of Sweden’ i John Adamson (ed.) The Princely Courts of Europe.  (Weidenfeld & Nicolsons förlag i London 1999).

‘Bättre livlös än ärelös.  Symbolik och sociala funktioner i stormaktstidens dueller’, Scandia 1999:1.

‘Hovet och militären under 1600-talet’ i Knut Arstad (ed.) Strategi, ledelse og samfunn, 1588-1720.  Oslo: Forsvarsmuseet, 2000.

“’Resa thill Ståkolm och blifwa människofiskare’: hovet som äktenskapsmarknad under stormaktstiden” i AnneMarie Dahlberg (ed.) Drottningar. Stockholm, Livrustkammaren, 1999.


“Recreating  the  point  of  contact - The court of Gustavus Adolphus of Sweden” i Klaus Malettke och Chantal Grell (ed) Hofgesellschaft und Höflinge an europäischen Fürstenhöfen in der Frühen Neuzeit. Marburg, 2001.

“I hopen av de ödmjuka ansikten. Klient-patronskap under stormaktstiden” i Irene Andersson, Kenneth Johansson & Marie Lindstedt Cronberg (red) Tid och tillit. En vänbok till Eva Österberg. Stockholm, 2002.

“Pagen på tröskeln” i Lars M. Andersson, Fabian Persson, Peter Ullgren & Ulf Zander (red) På historiens slagfält. En festskrift tillägnad Sverker Oredsson. Lund, 2002.

“Det selektiva minnet – hovets kungliga minnen” i Ann Grönhammar (red) Svenska folkets kungaminnen. Stockholm, Livrustkammaren, 2002.

“Sophia Albertina”, Svenskt biografiskt lexikon, s.680-684.

“I frånvaron av en kung: Hovlivet på Strömsholm” i Eva-Lena Karlsson och Rebecka Millhagen (red) Strömsholms slott. Stockholm, 2005.

“All din timliga lycka: Om adelsfröknar och äktenskap under svensk stormaktstid” i Historielärarnas Förenings Årsskrift 2007.

”Vänskap vid hovet”, Vänner, patroner och klienter i Norden 900-1800. Rapport till 26:e nordiska historikermötet i Reykjavik den 8-12 augusti 2007. Reykjavik, 2007. 

 "Min bästa vän! Nils Christoffer Gyllenstierna och Gustaf Silfverstråles ungdomsbrevväxling" i Peter Ullgren (red) Ur Krapperups historia. Människor och minnen. 2007.

"Min gud tocket hov! Det svenska hovet från Napoleon till Louis Philippe" i Ingvar von Malmborg (red) Familjen Bernadotte - kungligheter och människor. Stockholm, 2010.

"En bal på slottet. Hovbalernas sociala funktion i ett föränderligt 1800-tal" i Åsa Karlsson (red) Riksarkivets Årsbok 2011. Stockholm, 2011.

 "Att forska i arkiv" i Ann-Mari Sellerberg & Katrine Fangen (red) Många möjliga metoder. Studentlitteratur, 2011.